Witamy w Euro Plan

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych dla gospodarstw rolnych oraz firm

Sprawdź naszą ofertę

Szanowni Państwo,

Zajmujemy się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla rolników oraz firm z branży rolniczej (usługi i przetwórstwo). Przeprowadzimy Państwa przez cały proces pozyskania i rozliczania dotacji.

Oferta naszych usług w zakresie doradztwa i pozyskania funduszy unijnych:

  • ustalamy możliwości wsparcia i sprawdzamy kryteria dostępu wybranego programu lub działania,
  • sporządzamy wniosek o dotację wraz z biznes planem i  wymaganymi załącznikami,
  • ustanawiamy pełnomocnictwa do reprezentacji Państwa przed instytucją udzielającą wsparcia finansowego
  • działając jako Państwa pełnomocnik prawidłowo i terminowo złożymy wniosek o pomoc finansową będąc jednocześnie osobą do kontaktu, składającą wyjaśnienia i ewentualne poprawki do wniosku
  • przeprowadzimy Państwa przez żmudny i dość skomplikowany proces postępowania ofertowego przed planowaną realizacją inwestycji,
  • działając dalej jako pełnomocnik w Państwa imieniu złożymy wniosek o płatność i rozliczymy w Państwa imieniu inwestycję,
  • monitorujemy zobowiązania wynikające z umowy lub decyzji administracyjnej.
  • na specjalne życzenie – dodatkowe usługi związane z uczestnictwem (obecnością) w ewentualnej kontroli ze strony instytucji udzielającej wsparcia, pomoc w prowadzeniu uproszczonej rachunkowości rolniczej, sporządzanie planu nawozowego.

Zapraszamy serdecznie do współpracy !