Rodzaj wsparcia:

Premia w wysokości 60 tyś. zł. wypłacana w dwóch transzach po 48 tyś i 12 tyś zł.

Beneficjent, czyli kto może skorzystać:

- rolnik ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie prowadzący wyłącznie działalność rolniczą. Wykluczone są osoby prowadzące np. dodatkową działalność gospodarczą i ubezpieczone w KRUS.

Jakie główne warunki:

- wyjściowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa (wskaźnik SO) poniżej 10 tysięcy EUR

- rolnik posiada gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub działy specjalne produkcji rolnej

- wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa (wskaźnik SO) nie większa niż 10 tyś euro,

Zobowiązania:

- docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 10 tyś euro (wskaźnik SO) przy czym wzrost ten powinien wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.

- rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie (przychody i rozchody)

W przepisach wykonawczych zapisano również wykluczenia w przypadku korzystania przez rolnika z innych działań PROW 2007 – 2013 lub PROW 2014 – 2020.