Rodzaj wsparcia:

Dotacja w wysokości do 300 tyś. zł.

Intensywność wsparcia:

- 80% zwrotu kosztów

Beneficjent, czyli kto może skorzystać:

Rolnik, którego zasoby gospodarstwa rolnego uległy zniszczeniu w wyniku działania klęsk żywiołowych

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej.